Legislatie

Hotărâri de Guvern:
- HG 1061/2012 pentru modificarea anexei nr. 2.4 la HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;
- HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

Directive Europene:

- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE;
- Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor;

Legi:
- Legea 238/2013 privind aprobarea OUG nr 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG nr 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;
- Legea 5/2010 pentru completarea art.1 din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- Legea 372/2005 privind performanța energetică în clădiri publicată în M.O. partea I nr. 1144 din 19.12.2005, intrată în vigoare pe 01.01.2007;
- Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei;
- Legea nr.10/1995 - privind calitatea în construcţii;

Ordonanțe de urgență ale Guvernului:
- OUG 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- OUG 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală;
- OUG nr.18/2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
- OUG nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate;
- OUG nr.29/ 2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice;